Zera Zemědělská a ekologická regionální agentura
Sídlo
V.Nezvala 977
67571 Náměšť nad Oslavou

okres Třebíč
Kontaktní informace
Telefon:568620546
Fax:568620547
E-mail:lucie.slezakova@seznam.cz
Web:http://www.komposty.cz
 

Naše činnost

Agentura je regionální nevládní nezisková organizace sdružující fyzické osoby za účelem vytváření podmínek pro poradenskou a koordinační činnost při realizaci programů a opatření v rámci trvale udržitelného rozvoje venkova a využití krajiny zemědělcem.
Předmět činnosti
Řešení odborných problémů, spojených s plněním účelu agentury.
Zemědělská odborná činnost, projektování, poradenství a výzkum.
Spolupráce při vytváření regionálních koncepcí směřujících k využití krajiny a zajišťujících trvale udržitelný rozvoj regionu.
Spolupráce s organizacemi sdružujícími zemědělce, dále s Vysokými školami, výzkumnými pracovišti zabývajícími se zemědělstvím, státní správou, ale i s jinými organizacemi, včetně nevládních.
Spolupráce s institucemi zabývajícími se identifikací strukturálních potřeb regionu.
Propagace ochrany a tvorby krajiny, ochrany životního prostředí a ekologického zemědělství.
Publikační a vydavatelská činnost.
Zabezpečování právního poradenství v oblasti českých zemědělských norem a příslušných norem EU.
Servis při vytváření systému likvidace organických odpadů.
Regionální certifikace - kompletní vyřizování osvědčení o regionálním původu vybraných výrobků.
Certifikace osob v oboru "Odborník na biologické zpracování odpadu".Projekty, které jsme realizovali

Ekologické zemědělství
Výzkum v EZ :
Téma : "Technologie nestájového chovu ovcí pro marginální oblasti a podniky ekologického zemědělství "
Zabývá se jak technologie ekologického zemědělství s naplněním zák.č. 242/2000Sb. o ekologickém zemědělství je schopna zajistit :
půdní úrodnost
dostatek živin pro výživu rostlin TTP
pestrou skladbu botanického složení TTP
dostatek kvalitního objemného krmivo
zdravá a produkční zvířata
Ekologické zemědělství musí zajistit mimo zemědělské produkce i mimoprodukční funkci v krajině - údržbu krajiny. Výstupem bude metodika správné praxe ekologického zemědělství a hospodaření v marginálních oblastech technologií nestájového chovu ovcí. Metodika bude zveřejněna po skončení projetu počátkem roku 2005.

Vzdělávání :
V květnu roku 2004 skončil projekt Sapard opatření 3.1 projekt : Recyklace biomasy kompostováním, které mělo za cíl zlepšit informovanost a úroveň vzdělávání v oblasti biologického zpracování bioodpadu. Vstupem ČR do EZ došlo k výrazným změnám v legislativě, které naše země musela vstupem přijmout.

Kompostování
systém recyklace bioodpadu technologií kontrolovaného mikrobiálního kompostování
kompostárna na klíč - receptura surovinové skladby kompostárny, technologické a technické vybavení kompostárny, provozní řád podle stávající legislativy
systém třídění a svozu bioodpadu
zpracování přebytečné travní biomasy
vzdělávání - zástupců obcí a měst, referátů odpadového hospodářství a životního prostředí obcí a měst, krajů, ekologických podnikatelů
poradenství - v zavádění technologie recyklace bioodpadůDalší informace

Zahájen program certifikace osob v oboru "Odborník na biologické zpracování odpadu".

19.-20.5.2005 proběhne v Náměšti nad Oslavou mezinárodní konference "BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉ ODPADY", jejich zpracování a využití v zemědělské praxi.

V termínech 1.-3.2. a 22.-24.3.2005 se uskuteční kurz zaměřený na legislativu, monitorování, techniku, technologii a praxi biologického zpracování odpadu. Kurz je určen široké veřejnosti a zájemcům o certifikaci.

20. ledna 2020
Svátek má Ilona.
Co se děje tento týden
Nevíme o žádných akcích.


Nejbližší srazy na chatu
Žádné srazy nejsou vyhlášené.


Anketa
V tuto chvíli žádná anketa neprobíhá.


Krátké zprávy
31. srpna 2006

Na www.helpnet.cz (informační portál pro osoby se specifickými potřebami) byla zveřejněna informace, že společnost ETARGET spustila dobročinný program s názvem Zviditelňujeme správné věci. Jeho cílem je podporovat neziskové, společensky prospěšné
aktivity formou jejich zviditelnění na internetu prostřednictvím cíleného
 reklamního systému ETARGET. Hodnota této podpory je 12 000 korun ročně, resp. 1000 korun měsíčně. Další informace najdete pod tímto odkazem.

1. prosince 2005
Na přelom února a března (datum bude ještě upřesněto) se připravuje 5. celokrajská konference neziskových organizací působících v kraji Vysočina. Server neziskovka.cz vám bude průběžně přinášet informace
Rada města Třebíče schválila grantový systém města na rok 2006. Celkem bude mezi neziskové organizace a další subjekty rozděleno přes 4 mil. Kč
TOPlist © Třebíčská unie mládeže Vyrobil a spravuje Tajfun Digital