Občanská poradna Jihlava
Sídlo
Žižkova 13
586 01 Jihlava

okres Jihlava
Kontaktní informace
Statutární zástupce: Bc. Karel Křivánek, DiS.
 
Telefon:567330164
E-mail:opj@volny.cz
Web:http://www.obcanskaporadna.cz
 

Naše činnost

Občanská poradna Jihlava je nestátní nezisková organizace, která je členem Asociace občanských poraden a je registrovaným poskytovatelem sociální služby. Občanská poradna poskytuje poradenství podle Standardů kvality.

Občanská poradna Jihlava poskytuje rady, informace, asistenci a aktivní pomoc lidem, kteří se ocitli v obtížné životní situaci nebo jim taková situace hrozí. Pomáhá jim hledat řešení, informuje je o jejich právech, povinnostech a dostupných službách, pomáhá jim při vyjádření jejich vlastních potřeb a hájení oprávněných zájmů a podporuje je při vlastním zvládání problémů. Je nezávislým místem bezplatné, diskrétní a nestranné pomoci.

Občanská poradna poskytuje služby formou: osobní konzultace, telefonicky, e-mailem, návštěvy v bytě klienta, asistence (doprovázení klienta při jednání s jinými subjekty, vyjednávání).

Služby občanské poradny jsou bezplatné.

Služby Občanské poradny jsou diskrétní. Občanská poradna zachovává o klientovi a všech poskytnutých informacích mlčenlivost. Občanská poradna není zbavena ohlašovací povinnosti. Dozví-li se poradce při konzultaci o spáchání trestného činu, má povinnost ohlásit případ Policii ČR.

Služby občanské poradny jsou nestranné, tzn. že jsou poskytovány všem lidem bez rozdílu rasy, pohlaví, zdravotního postižení, sexuální orientace, politické příslušnosti, světonázorové orientace, sociálního statutu apod.

Občanská poradna poskytuje uživatelům sociální služby odborné sociální poradenství nezávisle na státních nebo jiných organizacích a nezávisle na organizacích, které poradnu finančně podporují nebo dotují.

Služby poskytujeme :
- v poradně : Žižkova 13, 586 01 Jihlava
Pondělí 9:00 -12:00 13:00- 16:00
Úterý --- 13:00- 17:00
Středa 9:00 – 14:00
Čtvrtek 9:00 – 14:00

- na kontaktním místě: Masarykova 330 (budova polikliniky), Telč
úterý 11:30- 15:30 - bez objednání

- na kontaktním místě: Bratrská 221 (budova DPS), Dačice
čtvrtek 9:00 - 13:00 - bez objednáníProjekty, které jsme realizovali

Projekty, které jsme realizovali a realizujeme :
• Občanské poradenství – základní grant, pokračuje (MPSV)
• Sociální reintegrace menšin prostřednictvím kvalitního občanského
poradenství (Phare Access)
• Poskytování dobrovolné pomoci potřebným občanům prostřednictvím
občanského poradenství (agentura Mládež)
• Občanské poradenství a oběti domácího násilí (MPSV)
• Poradenství v prosazování lidských a občanských práv (NROS)
• Podpora integračních a vzdělávacích aktivit nestátních neziskových
organizací – Vzdělávání zaměstnanců NNO (Nadace Divoké husy)
• Vzdělávání mládeže jako prevence proti domácímu násilí právo na důstojný
život
• Poradenství pro cizince jako prevence sociálních rizik
• Profesionalizace a rozšíření činnosti Občanské poradny Jihlava v oblasti
poskytování pomoci dlouhodobě nezaměstnaným (NROS)
• Dluhové poradenství (AOP)
• Profesionalizace občanské poradny (NROS)
• Sociálně právní pomoc pro seniory (Fond Vysočiny)20. ledna 2020
Svátek má Ilona.
Co se děje tento týden
Nevíme o žádných akcích.


Nejbližší srazy na chatu
Žádné srazy nejsou vyhlášené.


Anketa
V tuto chvíli žádná anketa neprobíhá.


Krátké zprávy
31. srpna 2006

Na www.helpnet.cz (informační portál pro osoby se specifickými potřebami) byla zveřejněna informace, že společnost ETARGET spustila dobročinný program s názvem Zviditelňujeme správné věci. Jeho cílem je podporovat neziskové, společensky prospěšné
aktivity formou jejich zviditelnění na internetu prostřednictvím cíleného
 reklamního systému ETARGET. Hodnota této podpory je 12 000 korun ročně, resp. 1000 korun měsíčně. Další informace najdete pod tímto odkazem.

1. prosince 2005
Na přelom února a března (datum bude ještě upřesněto) se připravuje 5. celokrajská konference neziskových organizací působících v kraji Vysočina. Server neziskovka.cz vám bude průběžně přinášet informace
Rada města Třebíče schválila grantový systém města na rok 2006. Celkem bude mezi neziskové organizace a další subjekty rozděleno přes 4 mil. Kč
TOPlist © Třebíčská unie mládeže Vyrobil a spravuje Tajfun Digital