Domov blahoslavené Bronislavy
Sídlo
Školní 681
396 01 Humpolec

okres Havlíčkův Brod
Kontaktní informace
Statutární zástupce: Mgr. Jan Výborný
 
Telefon:777 603 554, 565 533 978
Fax:565 533 978
E-mail:reditel@domovbronislavy.cz
Web:http://WWW.domovbronislavy.cz
 
Působnost: Sociální oblast

Naše činnost

Základní prohlášení organizace

Poslání
Domov blahoslavené Bronislavy se sídlem v Humpolci je nestátní neziskové zařízení pro seniory, kteří vzhledem ke svému věku a zdravotnímu stavu nejsou schopni žít ve svém prostředí nebo by v něm zůstali izolováni. Domov poskytuje svým klientům individuální pomoc a podporu tak, aby vedli pokud možno co nejdéle běžný způsob života, a pomáhá jim při udržování rodinných a společenských vazeb. Společně tak vytváří prostředí domova.

Zásady – hodnoty, kterými se řídí všichni zaměstnanci:
Naplňování tohoto poslání je chápáno jako jeden ze způsobů uplatňování křesťanských hodnot, jako jsou:
- doprovázení, tolerance
- individuální podpora a přístup
- dodržování lidských práv uživatelů
- podpora klientů v nezávislosti a soběstačnosti
- respektování možnosti osobní volby a svobodné vůle uživatelů
- pružné přizpůsobování se potřebám uživatelů
- respektování vzájemných hranic
- komunikace, partnerství, kolegialita

Služby, které Domov poskytuje nebo zajišťuje:
Poslání Domova je zabezpečováno s ohledem na individuální situaci uživatelů těmito službami:
- ubytování
- podávání stravy
- pomoc při osobní hygieně
- pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
- sociálně terapeutické činnosti a aktivizační činnosti - zajišťování kulturních pořadů a společenských setkání
- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
- základní ošetřovatelské výkony vč. podávání léků
- služby praktického lékaře, psychiatra
- převoz a doprovod k odborným lék.vyšetřením
- skupinová a individuální rehabilitace
- kadeřnictví, holič, pedikúra
- úklid, praní, žehlení prádla a ošacení, opravy
- pomoc při kontaktech s veřejnými institucemi (nákupy,pošta, úřady st.správy, soud...)
- konání mše svaté v místní kapli a další duchovní služby

Okruh osob – cílová skupina
Sociální služby poskytujeme našim spoluobčanům, seniorům, kteří dosáhli věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu. Jsme tu pro seniory, kteří se ocitli pro svůj věk v nepříznivé sociální situaci, jsou opuštěni, ztrácí soběstačnost v naplňování svých životních potřeb a práv, hrozí jim sociální vyloučení, a proto potřebují pravidelnou pomoc a podporu.

Domov nemůže přijmout seniory:
- z důvody naplnění kapacity
- neposkytuje službu, o kterou senior žádá
- jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení
- kteří mají akutní infekční onemocnění
- jejichž chování by z důvodu onemocnění demencí pokročilého typu, duševní poruchy, nebo závislosti na návykových látkách závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití
- kteří jsou těžce smyslově či tělesně postižení a vyžadují dlouhodobě intenzivní rehabilitační péči.

Cíle kvality sociálních služeb - jak se pozná, že naše služba je kvalitní:
1. Domov podporuje během celého roku pohodlí a příjemné prostředí seniorů v pokojích s vlastním sociálním zařízením.
2. Klienti mají možnost odebírat stravu podle jejich potřeb – jsou nabízeny žlučníková a diabetická dieta, klienti nemusí odebírat celodenní stravu. Nabídkou kuchyňky, mikrovlnnými troubami a rychlovarnými konvicemi je podporováno vaření vlastních jídel.
3. S každým uživatelem je pravidelně plánována služba a poskytování podpory vychází z jeho osobních cílů a individuálních potřeb.
4. Domov zajišťuje celoročně kvalitní, odbornou a bezpečnou ošetřovatelskou péči.
5. Je poskytována pestrá nabídka kulturních, společenských a duchovních aktivit a činností a to po celý rok.
6. Domov podporuje uživatele v jejich běžném způsobu života – volba lékaře, holiče, případná podpora v nákupech, v kontaktech s rodinou a vrstevníky atd.
7. Služby poskytuje tým zaměstnanců, který je profesionálně proškolen a jedná s klienty s maximální možnou mírou empatie. V Domově funguje každoroční plánování vzdělávacích aktivit zaměstnanců a jejich podpora externím nezávislým odborníkem.

Zpracoval: Mgr. Jan Výborný, Ing. Eva Svobodová, Bc. Kateřina Veselská
Schválil: Mgr. Jan Výborný
dne 21. 12. 2008
Účinné od: 1. 1. 2009
Verze: 3, bude aktualizováno k 1. 1. 2010
Podpis:


Strategický plán rozvoje

Vize Domova blahoslavené Bronislavy

Domov blahoslavené Bronislavy je autonomní, zdravě se vyvíjející organizace, která pružně reaguje na výzvy doby, vývojové trendy a individuální potřeby klientů.
Sociální služby a ošetřovatelská péče jsou poskytovány na základě individuálně zjištěných potřeb klientů a jejich aktuálního zdravotního stavu, a to kvalitně, bezpečně a profesionálně.

Střednědobé a dlouhodobé rozvojové cíle:
1. Je vybudováno nové křídlo, kde jsou pouze jednolůžkové pokoje, kancelář sociální pracovnice, místnost pro volnočasové aktivity, šatny. Podmínkou k tomuto záměru je zakoupení pozemku i s budovou sousedícího bezprostředně s Domovem, resp. dostatek finančních prostředků. V návaznosti na tuto skutečnost by byly třílůžkové pokoje předělány na dvoulůžkové. (Třílůžkových pokojů máme 6) – horizont 15 až 20 let.
2. V Domově je z důvodu efektivního vynakládání finančních prostředků a zajištění větší tepelné pohody klientů zateplena fasáda a vyměněna okna – horizont 3-5 let.
3. Je navýšen počet zdravotních sester tak, aby byla zajištěna nepřetržitá ošetřovatelská péče, v souvislosti s vývojem zdravotního stavu klientů – horizont 3-5 let.
4. Opravit podlahovou krytinu na pokojích i chodbách – horizont 2-3 let
5. Vybavit částečně Domov (cca deseti kusy) novými postelemi s možností měnit výšku a s postranicí rozdělenou na hlavovou a nožní část. Horizont 2-3 let
6. Dovybavit další pokoje novými skříněmi, stoly, židlemi – horizont 2-3 let
7. Vybavit prádelnu novými pračkami – horizont 2-3 let
8. Koupit nové vany do koupelen v 1. a 2. patře – horizont 2-3 let.
9. Jsou naplněna všechna kritéria cílů kvality sociálních služeb, která jsou uvedena v Základním prohlášení organizace – horizont 2 – 3 let.

Rozvojové cíle pro rok 2009:
1. Zkvalitňovat a prohlubovat zavádění standardů kvality – veřejný závazek, plánování služby, práva klientů, situace střetu zájmů, personální standardy, nouzové a havarijní situace ad., metodiky zaručující řádný průběh poskytování sociálních služeb dle platných právních norem (Zákon č. 108/06 Sb. a vyhláška 505/06 Sb. ve znění pozdějších úprav).
2. Pravidelně se scházet s pracovníky přímé péče a managementem nad aktualizací standardů kvality.
3. Poskytnout další potřebné školení jak pracovníkům přímé péče i technického zázemí ohledně standardů kvality, popřípadě týmovou supervizi.
4. Proškolit pracovníky přímé péče v komunikaci s klienty, kteří se neorientují prostorem, časem ani osobou. Případně poskytnout další podporu nezávislého odborníka např. případová supervize.
5. Koupit bezdrátové signalizační zařízení a doplnit současný systém tak, aby byl zaveden ke každému obyvateli.
6. Vybavit koupelny, sprchy, umyvadla pákovými bateriemi.
7. Zakoupit lis na označování oblečení.
8. Domov vybavit poštovními schránkami pro všechny obyvatele.
9. Dokončit práce na předzahrádce a využívat tyto prostory pro kulturně společenské akce.
10. Připravit projektovou dokumentaci na zateplení a opravení fasády, vyměnění oken.

Zpracoval: Mgr. Jan Výborný, Ing. Eva Svobodová, Bc. Kateřina Veselská
Schválil: Mgr. Jan Výborný, dne 21. 12. 2008
Účinné od: 1. 1. 2009
Verze: 3 Podpis:Projekty, které jsme realizovali

1. Zmodernizování výtahu dle norem EU v hodnotě 1 150 000 Kč.
2. Práce na zahrádce "oáza kliduů v hodnotě přesahující 1 000 000 Kč.
3. Nyní potřebujeme zateplit fasádu a vyměnit plastová okna, pro větší efektivitu vynakládání provozních prostředků a pro větší tepelný komfort klientů i pracovníků. Prosíme o přispění na tuto bohulibou akci. Předpokládáme výši nákladů v hodnotě max. 3 500 000 Kč. Kontakty na www.domovbronislavy.cz.21. února 2020
Svátek má Lenka.
Co se děje tento týden
Nevíme o žádných akcích.


Nejbližší srazy na chatu
Žádné srazy nejsou vyhlášené.


Anketa
V tuto chvíli žádná anketa neprobíhá.


Krátké zprávy
31. srpna 2006

Na www.helpnet.cz (informační portál pro osoby se specifickými potřebami) byla zveřejněna informace, že společnost ETARGET spustila dobročinný program s názvem Zviditelňujeme správné věci. Jeho cílem je podporovat neziskové, společensky prospěšné
aktivity formou jejich zviditelnění na internetu prostřednictvím cíleného
 reklamního systému ETARGET. Hodnota této podpory je 12 000 korun ročně, resp. 1000 korun měsíčně. Další informace najdete pod tímto odkazem.

1. prosince 2005
Na přelom února a března (datum bude ještě upřesněto) se připravuje 5. celokrajská konference neziskových organizací působících v kraji Vysočina. Server neziskovka.cz vám bude průběžně přinášet informace
Rada města Třebíče schválila grantový systém města na rok 2006. Celkem bude mezi neziskové organizace a další subjekty rozděleno přes 4 mil. Kč
TOPlist © Třebíčská unie mládeže Vyrobil a spravuje Tajfun Digital