Malá kopaná Jihlava
Sídlo
Legioánářů 4
586 01 Jihlava

okres Jihlava
Kontaktní informace
Statutární zástupce: Jan Mráka
 
Telefon:602 119 771
E-mail:janmra@mkjihlava.cz
Web:http://www.mkjihlava.cz
 
Působnost: Sport

Naše činnost

Již od roku 1987 organizujeme pro širokou veřejnost z Jihlavy a okolí soutěže v rekreačním sportu – malé kopané. Obrovský zájem, především ze strany mládeže v posledních letech vedl k nárůstů nejen zúčastněných hráčů a týmů (v roce 2004 cca 1.500 osob ve 100 družstev)Projekty, které jsme realizovali

Náš projekt zajišťuje rekreační sportování pro širokou veřejnost téměř 10 měsíců v roce! Na Ligový pohár, který začíná v březnu 2005 naváží od dubna do června jednotlivé jarní ligové soutěže (I.-VIII.liga po 12 účastnících). Stejným systémem proběhnou i podzimní ligové soutěže v termínech od půlky srpna do konce října 2004. Koncem června bychom rádi uspořádali II. ročník Memoriálu Standy Matouška, tentokrát i s mezinárodní účastí. Tak jako v roce 2004, v listopadu či prosinci bychom rozehráli několik kol Ligového poháru 2006. Rok tradičně zakončujeme Vánočním turnajem (letos proběhne již XII. ročník). Počtem osob, především mládeže, zapojených do tohoto projektu překračuje nejen hranice města, ale i kraje Vysočina a je unikátem v rámci celé ČR!Další informace

Již od roku 1987 organizuje naše občanské sdružení Malá kopaná Jihlava pro širokou veřejnost z Jihlavy a okolí soutěže v rekreačním sportu – malé kopané. Během 17 let pravidelných soutěží se stala malá kopaná fenoménem, který svým rozsahem překročil nejen hranice města Jihlavy, ale i celého regionu a kraje a těžko by při srovnání rekreačních sportovců k počtu obyvatel hledal konkurenci v celé ČR. Obrovský zájem, především ze strany mládeže v posledních letech vedl k nárůstů zúčastněných hráčů a týmů (z 6 mužstev a 76 hráčů v roce 1987 jsme se rozrostli na 100 družstev a okolo 1.500 členů!!).

Cílem je zajištění rekreačního (ne závodního nebo výkonnostního) sportovního vyžití široké neorganizované veřejnosti každodenním aktivním trávením volného času – hraním malé kopané v odpoledních a večerních hodinách v pracovních dnech. Konkrétními výstupy jsou ligové soutěže (I.-VIII.liga), Ligový pohár (vyřazovací soutěž pro 92 týmů) nebo i menší turnaje jako např. tradiční Vánoční turnaj pro 10 týmů. Možnost aktivně využít volný čas dostávají jak hráči, kteří z různých důvodů přestali „velkou“ kopanou hrát v ranném věku (např. při přechodu z juniorských soutěží mezi dospělé), tak hráči, které vyřadilo „stáří“. Velkou část však tvoří hráči, kteří velkou kopanou nehráli nikdy, ale naše organizace jim umožnila stát se „aktivními sportovci“ v rozsahu, který jim plně vyhovuje – tj. sportovat jen pro radost, bez namáhavých tréninků, víkendového cestování a potřeby drahého vybavení. Stačí jim najít 6-10 spoluhráčů, koupit si stejná trička, 1 míč, uhradit startovné a po škole či práci se začít prodírat pyramidou 8 ligových soutěží tak vysoko, jak jim to jejich šikovnost dovolí.

Malou kopanou si oblíbila široká veřejnost (i několik dívek a žen) nejen z Jihlavy, ale i z obcí jako Batelov, Polná, Měšín, Velký Beranov, Třešť, Brtnice, Poděšín. Věkové hranice malé kopaná příliš neuznává – nejmladší hráči jsou jedenáctiletí chlapci, nejstarší účastníci se blíží důchodovému věku!! Mládež do 25 let má v naší organizaci více než 39% zastoupení a její podíl neustále roste, což svědčí o rostoucí oblibě v této věkové kategorii, často označované za rizikovou!! Soutěží se účastní rovněž občané jiných než české národnosti – najdeme zde rómské mužstvo AC Roma a zastoupení mají i občané francouzské, mexické a vietnamské národnosti, čímž úspěšně bojujeme i proti rasové a národnostní nesnášenlivosti.

Náš projekt zajišťuje rekreační sportování pro veřejnost téměř 10 měsíců v roce! Na Ligový pohár, který začíná v březnu 2005 naváží od dubna do června jednotlivé jarní ligové soutěže (I.-VIII.liga po 12 účastnících). Koncem června bychom rádi uspořádali II. ročník Memoriálu Standy Matouška, tentokrát i s mezinárodní účastí. Od srpna do konce října budou probíhat podzimní ligové soutěže (I.-VIII.liga po 12 účastnících)Tak jako v roce 2004, v listopadu či prosinci bychom rozehráli několik kol Ligového poháru 2006. Rok tradičně zakončujeme Vánočním turnajem (v roce 2005 proběhne již XIII. ročník)

Všechny soutěže řídí Výbor OS Malá kopaná Jihlava, volený Valnou hromadou, který se skládá z 9 dobrovolných pracovníků (vedoucí I.-VIII.ligy + předseda spolku), kteří tuto činnost vykonávají zdarma v jejich volném čase. Během uplynulých 18 let se nevyskytl žádný závažný problém v řízení soutěží, který by např. způsobil přerušení pravidelných soutěží. Jednotlivé zápasy řídí jak rozhodčí vyškolení z našich řad, tak i externí rozhodčí např. z KFS Jihlava.

18. ledna 2020
Svátek má Vladislav.
Co se děje tento týden
Nevíme o žádných akcích.


Nejbližší srazy na chatu
Žádné srazy nejsou vyhlášené.


Anketa
V tuto chvíli žádná anketa neprobíhá.


Krátké zprávy
31. srpna 2006

Na www.helpnet.cz (informační portál pro osoby se specifickými potřebami) byla zveřejněna informace, že společnost ETARGET spustila dobročinný program s názvem Zviditelňujeme správné věci. Jeho cílem je podporovat neziskové, společensky prospěšné
aktivity formou jejich zviditelnění na internetu prostřednictvím cíleného
 reklamního systému ETARGET. Hodnota této podpory je 12 000 korun ročně, resp. 1000 korun měsíčně. Další informace najdete pod tímto odkazem.

1. prosince 2005
Na přelom února a března (datum bude ještě upřesněto) se připravuje 5. celokrajská konference neziskových organizací působících v kraji Vysočina. Server neziskovka.cz vám bude průběžně přinášet informace
Rada města Třebíče schválila grantový systém města na rok 2006. Celkem bude mezi neziskové organizace a další subjekty rozděleno přes 4 mil. Kč
TOPlist © Třebíčská unie mládeže Vyrobil a spravuje Tajfun Digital