Centrum pro zdravotně postižené kraje Vysočina
Sídlo
Vrchlického 57
586 47 Jihlava

okres Ždár nad Sázavou
Kontaktní informace
Statutární zástupce: Pytlíková Alena
 
Telefon:568841034
E-mail:szdptr@volny.cz
Web:http://
 
Působnost: Sociální oblast

Naše činnost

CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ KRAJE VYSOČINA
zkratka CZP (dále jen Centrum)
ředitelka: Pytlíková Alena

Sídlo: Jihlava, Vrchlického 57, PSČ 586 47

STŘEDISKA:

- Jihlava: vedoucí - Stránský Miroslav
adresa: Vrchlického 57; 586 47 Jihlava
tel / fax: 567 303 685
e – mail: cszp.ji@centrum.cz

- Třebíč: vedoucí - Zimolová Martina
adresa: Komenského náměstí 12; 674 01 Třebíč
tel / fax: 568 841 034
e – mail: szdptr@volny.cz

- Žďár nad Sázavou: vedoucí - Růžičková Květoslava
adresa: Komenského 1; 591 01 Žďár nad Sázavou 3
tel / fax: 566 625 703
e – mail: czp.zdar@volny.cz

- Havlíčkův Brod: vedoucí - Rychlá Petra
adresa: Dobrovského 2915; 580 01 Havlíčkův Brod
tel / fax: 569 427 614
e – mail: czp.hb@volny.cz

- Pelhřimov: vedoucí - Šolcová Lucie
adresa: Pražská 1655; 393 01 Pelhřimov
tel / fax: 565 324 806
e – mail: cszp.pe@quick.cz

ÚZEMNÍ PŮSOBNOST
Územní působnost zahrnuje celé území kraje Vysočina

OBECNÁ USTANOVENÍ
Centrum je dle zákona č.83/1990 Sb. sdružením právnických osob (dále jen členů), kterými jsou:
- Národní rada zdravotně postižených ČR
- Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR
- Svaz tělesně postižených v ČR
- Sdružení pro životní prostředí zdravotně postižených v ČR
Členové jsou si ve svých právech rovni.

POSLÁNÍ A CÍLE CENTRA
Centrum je svazem právnických osob. Hlavním cílem centra je přispívat ke zkvalitňování života zdravotně postižených občanů a jejich integraci do společnosti. Centrum vytváří ve spolupráci s členy podmínky pro rozvoj specializovaných činností pro zdravotně postižené občany.
Centrum rozvíjí činnosti bez ohledu na druh a rozsah zdravotního postižení, členství v organizacích zdravotně postižených, věk a situaci, zda klient již je v obtížné sociální situaci, či je teprve takovouto situací ohrožován.
Centrum v trvalé součinnosti s členy plní roli:
- kontaktního místa pro zdravotně postižené občany a jejich rodiny a blízké
- kontaktního místa pro právnické osoby zabývající se činností ve prospěch zdravotně postižených
- informačního a poradenského centra
- zprostředkovatele pomoci při řešení obtížné sociální situace formou spolupráce a kooperace s příslušnými úřady a jinými subjekty v daném regionu
- obhájce práv zdravotně postižených

Činnosti Centra:
Standardní činností je poradenství občanům se zdravotním postižením.
Zejména:
- sociálně právní poradenství
- kontaktní sociální práce
- poskytování všeobecných informací
- realizace činností a postupů, které napomáhají integraci zdravotně postižených do společnosti včetně realizace regionálních projektů
- organizace aktivit pro zdravotně postižené a ve prospěch zdravotně postižených
- vydavatelská činnost
- podnikatelská činnost
- osobní asistence – doprovod dětí při vzdělávání
- půjčovny kompenzačních pomůcek18. ledna 2020
Svátek má Vladislav.
Co se děje tento týden
Nevíme o žádných akcích.


Nejbližší srazy na chatu
Žádné srazy nejsou vyhlášené.


Anketa
V tuto chvíli žádná anketa neprobíhá.


Krátké zprávy
31. srpna 2006

Na www.helpnet.cz (informační portál pro osoby se specifickými potřebami) byla zveřejněna informace, že společnost ETARGET spustila dobročinný program s názvem Zviditelňujeme správné věci. Jeho cílem je podporovat neziskové, společensky prospěšné
aktivity formou jejich zviditelnění na internetu prostřednictvím cíleného
 reklamního systému ETARGET. Hodnota této podpory je 12 000 korun ročně, resp. 1000 korun měsíčně. Další informace najdete pod tímto odkazem.

1. prosince 2005
Na přelom února a března (datum bude ještě upřesněto) se připravuje 5. celokrajská konference neziskových organizací působících v kraji Vysočina. Server neziskovka.cz vám bude průběžně přinášet informace
Rada města Třebíče schválila grantový systém města na rok 2006. Celkem bude mezi neziskové organizace a další subjekty rozděleno přes 4 mil. Kč
TOPlist © Třebíčská unie mládeže Vyrobil a spravuje Tajfun Digital