FOKUS Vysočina
Sídlo
5. května 356
580 01 Havlíčkův brod

okres Havlíčkův brod
Kontaktní informace
Statutární zástupce: Mgr. Miloš Havlík
 
Telefon:569425458
Fax:569425458
E-mail:fokus.vysocina@fokusvysocina.cz
Web:http://www.fokusvysocina.cz
 
Působnost: Sociální oblast

Naše činnost

FOKUS Vysočina je dobrovolné sdružení občanů, jehož posláním je podporovat lidi s duševním onemocněním, případně jiným handicapem, v posílení jejich samostatnosti a sebedůvěry tak, aby mohli vést plnohodnotný život podle svých představ. Členy sdružení jsou jak samotní duševně nemocní a jejich příbuzní, tak i profesionální pracovníci poskytující sociální služby této skupině lidí.

FOKUS Vysočina je jedním z deseti Fokusů v ČR, které postupně vznikaly od roku 1990, aby vyplnily absenci jakékoliv následné pomoci duševně nemocným lidem po ukončení jejich hospitalizace. FOKUS Vysočina se od roku 1992 jako samostatný právní subjekt zabývá poskytováním sociální pomoci formou mimonemocniční rehabilitace duševně nemocných.
Od roku 2007 poskytuje FOKUS Vysočina služby podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách.
Poskytované služby: sociální rehabilitace, chráněné bydlení, sociálně terapeutické dílny, denní stacionář, osobní asistence.
Kromě toho FOKUS Vysočina provozuje celkem 7 chráněných dílen, ve kterých zaměstnává osoby se zdravotním postižením (převážně osoby s duševním onemocněním).

V roce 2001 a 2002 zakládá FOKUS Vysočina spolu s dalším neziskovými organizacemi v kraji Vysočina dobrovolnická centra, která zajišťují rozvoj dobrovolnických programů v regionech Havlíčkův Brod, Pelhřimov a Chotěboř. Zaměřují se na propagaci dobrovolnictví, koordinaci dobrovolnických aktivit v regionu včetně podpory NNO při implementaci dobrovolnictví, podporu stávajících a získávání nových dobrovolníků. Cílovou oblastí je především dobrovolnictví ve zdravotně sociálních službách.

Od roku 2004 rozšířil FOKUS Vysočina svou činnost o provoz Denního stacionáře pro osoby s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením v Chotěboři.
V září 2005 vzniká nové středisko poskytující služby osobám s duševním onemocněním v Hlinsku. Součástí činnosti tohoto střediska je od začátku i realizace dobrovolnického programu.
V současné době je dobrovolnický program rozvinut ve všech střediscích FOKUSU Vysočina. Od roku 2004 mají centra udělenu akreditaci od Ministerstva vnitra ČR na programy Dobrovolnický program pro duševně nemocné a Dobrovolníci v nemocnicích a domovech důchodců.

V únoru 2006 se rozběhl projekt Agentura podporovaného zaměstnávání podpořený ze Společného regionálního operačního programu (SROP). Cílem tohoto projektu bylo zvýšit zaměstnanost osob se zdravotním nebo sociálním handicapem v regionech Havlíčkův Brod a Pelhřimov. V roce 2007 končí podpora tohoto projektu z programu SROP, služba byla zaregistrována jako Tým podpory v zaměstnávání (sociální rehabilitace) a jako taková byla zahrnuta do sítě sociálních služeb kraje Vysočina.
Projekty, které jsme realizovali

Seznam významných realizovaných projektů – FOKUS Vysočina byl žadatelem i realizátorem v plném rozsahu:
1. Podpora investic souvisejících se vznikem, rozšířením a vybavením chráněných dílen a chráněných pracovišť pro klienty NNO působících v sociálně zdravotní oblasti, Nadace Civilia - 2001-2005
2. Dobrovolnické centrum v regionu Havlíčkův Brod - 2001
3. Dobrovolnickén centrum v regionu Pelhřimov Phare 2000 - 2001-2002
4. Mimonemocniční psychiatrická rehabilitace a sociální služby dlouhodobě duševně nemocným - 1996-2007
5. Agentura podporovaného zaměstnávání - zavedení uceleného programu individuální podpory pro začlenění na trh práce v oblasti Havlíčkobrodska a Pelhřimovska, opatření 3.2 SROP - 2006-2008
6. Pojďte s námi pomáhat - rozvoj dobrovolnictví v regionech H. Brod, Chotěboř, Pelhřimov a Hlinsko - 2008. Projekt finančně podpořila Nadace VIA.
7. Stáří není nemoc - ještě něco dokážeme! - rozvoj dobrovolnických programů zaměřených na seniory - 2009/2010. Projekt finančně podpořil Nadační fond GSK.Další informace

Dne 1. 11. 2008 jsme zahájili projekt s názvem Pojďte s námi pomáhat. Projekt finančně podpořila Nadace VIA a jeho hlavním cílem je propagace myšlenky dobrovolnictví a dárcovství. Během následujícího roku chceme prostřednictvím různých aktivit seznamovat veřejnost s možností dobrovolně pomáhat druhým lidem a zároveň informovat organizace i jednotlivce o nabízené dobrovolné pomoci. Jednotlivé akce, např. přednášky, besedy, dny otevřených dveří, benefiční koncert, budou realizovat Dobrovolnická centra v regionech Havlíčkův Brod, Chotěboř, Pelhřimov a Hlinsko. Průběh projektu včetně informací o připravovaných aktivitách mohou zájemci o dobrovolnickou činnost sledovat na http://www.fokusvysočina.cz.

Nadační fond GSK v rámci grantového řízení rozdělil mezi neziskové organizace z celé České republiky celkem dva miliony korun. Finanční příspěvek získalo také občanské sdružení FOKUS Vysočina na realizaci projektu Stáří není nemoc – ještě něco dokážeme! Projekt je zaměřen především na zabezpečení dobrovolnického programu pro seniory. Naplánovány jsou kulturní a sportovní akce, volnočasové aktivity, přednášky či besedy. Součástí projektu je i propagace dobrovolnictví mezi veřejností, podpora stávajících a získávání nových dobrovolníků pomáhajících seniorům. Reallzaci projektu jsme zahájili 1. 7. 2009, ukončen bude k 30. 6. 2010. Více informací na www.fokusvysocina.cz nebo v dobrovolnických centrech jednotlivých středisek.

21. února 2020
Svátek má Lenka.
Co se děje tento týden
Nevíme o žádných akcích.


Nejbližší srazy na chatu
Žádné srazy nejsou vyhlášené.


Anketa
V tuto chvíli žádná anketa neprobíhá.


Krátké zprávy
31. srpna 2006

Na www.helpnet.cz (informační portál pro osoby se specifickými potřebami) byla zveřejněna informace, že společnost ETARGET spustila dobročinný program s názvem Zviditelňujeme správné věci. Jeho cílem je podporovat neziskové, společensky prospěšné
aktivity formou jejich zviditelnění na internetu prostřednictvím cíleného
 reklamního systému ETARGET. Hodnota této podpory je 12 000 korun ročně, resp. 1000 korun měsíčně. Další informace najdete pod tímto odkazem.

1. prosince 2005
Na přelom února a března (datum bude ještě upřesněto) se připravuje 5. celokrajská konference neziskových organizací působících v kraji Vysočina. Server neziskovka.cz vám bude průběžně přinášet informace
Rada města Třebíče schválila grantový systém města na rok 2006. Celkem bude mezi neziskové organizace a další subjekty rozděleno přes 4 mil. Kč
TOPlist © Třebíčská unie mládeže Vyrobil a spravuje Tajfun Digital