12. února 2005

Metodika dofinancování evropských projektů

Poskytování finančních prostředků na projekty evropského rozměru je výrazem zájmu kraje o rozvoj mezinárodních aktivit na Vysočině. Metodika vstupuje v platnost 25. 01. 2005.

Zaměření a priority
V roce 2005 budou podpořeny projekty realizované v rámci těchto programů:

Socrates

Comenius 1 (projekty spolupráce škol, jazykové projekty, projekty rozvoje školy)

                        Comenius 3 (formální vzdělávání: projekty tématických sítí)

Grundtvig (celoživotní vzdělávání: evropské projekty spolupráce, projekty          výměny zkušeností, projekty vytváření sítí)

Lingua (jazykové vzdělávání)

Minerva (využívání informačních a komunikačních technologií, otevřené a distanční vzdělávání)

Leonardo da Vinci

Projekty mobilit (odborné praxe žáků SŠ a VOŠ a studentů VŠ, výměny zkušeností pedagogů)

Pilotní projekty (projekty zlepšování kvality a  podpory inovací odborného vzdělávání)

Projekty jazykových dovedností (nadnárodní cizojazyčné projekty)

Projekty sítí organizací (nadnárodní sítě organizací)

Projekty referenčních materiálů (vytváření dat o systémech odborného vzdělávání, výzkumy a analýzy)

Mládež

Akce č.1: Mládež pro Evropu (neformální vzdělávání: výměny mládeže)

Akce č.3: Příležitosti pro mladé (neformální vzdělávání: místní projekty mladých lidí)

Akce č.5: Podpůrná opatření (neformální vzdělávání: semináře, školící kurzy, informovanost mládeže, nadnárodní sítě, podpora kvality a inovace)

 

Dofinancovat nelze granty, které jsou určeny pouze jedné osobě.

 

Příjemci příspěvku

Příjemci podpory mohou být:

·        školy a školská zařízení

·        NNO založené podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů

·        NNO založené podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech

·        náboženské a církevní instituce založené podle zákona č. 3/2002 Sb. o církvích a náboženských společnostech

Projekty k dofinancování mohou předložit výše uvedené organizace, které mají platnou smlouvu s národní agenturou (NA) uvedených programů,  Evropskou komisí (EK) nebo koordinující organizací projektu a v  roce 2005 čerpají prostředky EU.

Žadatel musí mít sídlo v kraji Vysočina.

 

Podmínky poskytnutí příspěvku

·        Žadatel předloží žádost na předepsaném formuláři. Zároveň zašle elekronickou verzi žádosti na adresu sotonova.k@kr-vysocina.cz.

·        Povinnou přílohou žádosti je kopie smlouvy (s NA, EK nebo koordinující organizací) a  celkový rozpočet projektu.

 

Termíny podání žádostí

Žádosti o poskytnutí příspěvku se předkládají na níže uvedenou adresu. Žádosti budou vyřizovány průběžně do dvou měsíců od doručení.

Vymezení využití finančních prostředků

Finanční prostředky nesmí být poskytnuty na  kancelářskou a výpočetní techniku a mzdy zaměstnanců, hrazeny mohou být ostatní platby za provedenou práci. Z příspěvku kraje lze hradit pouze položky, které budou uvedeny v rozpočtu žádosti o dofinancování uvedeného projektu.

Celkový požadavek na dofinancování evropského projektu nesmí činit více než 40 % z celkového rozpočtu. Zdroje financování projektu musí zahrnovat vlastní podíl žadatele.

V případě schválení žádosti o dofinancování projektu radou kraje může příjemce finanční prostředky čerpat ode dne podání tištěné formy žádosti na oddělení mládeže a sportu do data ukončení projektu dle smlouvy s příslušnou NA nebo EK, nejpozději však do 31. 12. 2005.

 

Povinnosti příjemce příspěvku

Příjemce příspěvku je při propagaci a prezentaci výsledků projektu povinen poukázat na podporu kraje.

 

Odpovědnost za poskytování příspěvků:

Krajský úřad kraje Vysočina, Oddělení mládeže a sportu, Žižkova 57, 587 33 Jihlava

Mgr. Klára Sotonová, tel.: 564602842, e-mail: sotonova.k@kr-vysocina.cz.


<< zpět

Diskuse k tomuto článku

24. 1. 2019, 16:06   odpovědět
elivyano (elivyanoo)
<b:tag class='poweredby' href='https://www.k4clean.com/' name='a' target='_blank'>&#1575;&#1604;&#1602;&#1575;&#1590;&#1610;&#1577; &#1604;&#1604;&#1578;&#1606;&#1592;&#1610;&#1601;</b:tag>
<a href="https://www.k4clean.com"; >&#1575;&#1604;&#1602;&#1575;&#1590;&#1610;&#1577; &#1604;&#1604;&#1578;&#1606;&#1592;&#1610;&#1601;</a>-
<a href="https://www.k4clean.com/2018/12/2018-2019.html"; >&#1588;&#1585;&#1603;&#1577; &#1578;&#1606;&#1592;&#1610;&#1601; &#1576;&#1583;&#1576;&#1610;</a> -
<a href="https://www.k4clean.com/2018/12/cleaning-company-in-sharjah-2019-cleaning-services3.html"; >&#1588;&#1585;&#1603;&#1577; &#1578;&#1606;&#1592;&#1610;&#1601; &#1576;&#1575;&#1604;&#1588;&#1575;&#1585;&#1602;&#1577;</a> -
<a href="https://www.k4clean.com/2018/12/cleaning-company-in-ajman-cleaning-carpet-and-carpet.html"; >&#1588;&#1585;&#1603;&#1577; &#1578;&#1606;&#1592;&#1610;&#1601; &#1576;&#1593;&#1580;&#1605;&#1575;&#1606;</a> -
<a href="https://www.mgtm3.com/clean-dubai/4/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%81-%D8%A8%D8%AF%D8%A8%D9%8A-22.html"; >&#1588;&#1585;&#1603;&#1577; &#1578;&#1606;&#1592;&#1610;&#1601; &#1601;&#1610; &#1583;&#1576;&#1610;</a> -

&#1575;&#1601;&#1590;&#1604; &#1588;&#1585;&#1603;&#1577; &#1578;&#1606;&#1592;&#1610;&#1601; &#1576;&#1575;&#1604;&#1585;&#1610;&#1575;&#1590; &#1575;&#1604;&#1588;&#1585;&#1603;&#1607; &#1575;&#1604;&#1605;&#1578;&#1582;&#1589;&#1589;&#1577; &#1601;&#1610;[URL=https://www.k4clean.com/2018/12/cleaning-company-in-ajman-cleaning-carpet-and-carpet.htmll]&#1588;&#1585;&#1603;&#1577; &#1578;&#1606;&#1592;&#1610;&#1601; &#1576;&#1593;&#1580;&#1605;&#1575;&#1606;[/URL] &#1571;&#1593;&#1605;&#1575;&#1604; &#1575;&#1604;&#1578;&#1606;&#1592;&#1610;&#1601; &#1601;&#1610; &#1605;&#1583;&#1610;&#1606;&#1577; &#1575;&#1604;&#1585;&#1610;&#1575;&#1590; Riyadh &#1605;&#1606; &#1571;&#1601;&#1590;&#1604; &#1575;&#1604;&#1588;&#1585;&#1603;&#1575;&#1578; &#1601;&#1610; &#1575;&#1604;&#1578;&#1606;&#1592;&#1610;&#1601; [URL=https://www.k4clean.com]&#1588;&#1585;&#1603;&#1577; &#1578;&#1606;&#1592;&#1610;&#1601; [/URL] &#1576;&#1575;&#1604;&#1585;&#1610;&#1575;&#1590; &#1575;&#1604;&#1578;&#1610; &#1578;&#1582;&#1604;&#1589;&#1603;&#1605; &#1578;&#1605;&#1575;&#1605;&#1575; &#1605;&#1606; &#1605;&#1588;&#1603;&#1604;&#1577; &#1575;&#1604;&#1578;&#1606;&#1592;&#1610;&#1601; &#1575;&#1604;&#1578;&#1610; &#1578;&#1608;&#1575;&#1580;&#1607;&#1603;&#1605; &#1610;&#1608;&#1605;&#1610;&#1575; &#1608; &#1575;&#1604;&#1578;&#1609; &#1578;&#1581;&#1578;&#1575;&#1580; &#1573;&#1604;&#1609; &#1575;&#1604;&#1582;&#1576;&#1585;&#1575;&#1569; &#1575;&#1604;&#1601;&#1593;&#1604;&#1610;&#1610;&#1606; &#1601;&#1609; &#1571;&#1593;&#1605;&#1575;&#1604; &#1575;&#1604;&#1578;&#1606;&#1592;&#1610;&#1601; &#1608; &#1604;&#1575;&#1606; &#1581;&#1610;&#1575;&#1578;&#1603;&#1605; &#1605;&#1607;&#1605;&#1607; &#1580;&#1583;&#1575; &#1576;&#1575;&#1604;&#1606;&#1587;&#1576;&#1607; &#1604;&#1606;&#1575; &#1603;&#1605;&#1575; &#1575;&#1606;&#1607; &#1604;&#1610;[URL=https://www.mgtm3.com/clean-dubai/4/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%81-%D8%A8%D8%AF%D8%A8%D9%8A-22.html]&#1588;&#1585;&#1603;&#1577; &#1578;&#1606;&#1592;&#1610;&#1601; &#1601;&#1610; &#1583;&#1576;&#1610;[/URL] &#1571;&#1593;&#1605;&#1575;&#1604; &#1575;&#1604;&#1578;&#1606;&#1592;&#1610;&#1601; &#1601;&#1610; &#1605;&#1583;&#1610;&#1606;&#1577; &#1575;&#1604;&#1585;&#1610;&#1575;&#1590; Riyadh &#1605;&#1606; &#1571;&#1601;&#1590;&#1604; &#1575;&#1604;&#1588;&#1585;&#1603;&#1575;&#1578; &#1601;&#1610; &#1575;&#1604;&#1578;&#1606;&#1592;&#1610;&#1601; [URL=https://www.k4clean.com]&#1588;&#1585;&#1603;&#1577; &#1578;&#1606;&#1592;&#1610;&#1601; [/URL]&#1587; &#1605;&#1606; &#1575;&#1604;&#1585;&#1575;&#1574;&#1593; &#1575;&#1606; &#1578;&#1590;&#1610;&#1593;&#1607; &#1601;&#1609; &#1571;&#1605;&#1608;&#1585; &#1575;&#1604;&#1578;&#1606;&#1592;&#1610;&#1601; &#1602;&#1605;&#1606;&#1575; &#1576;&#1578;&#1571;&#1587;&#1610;&#1587; &#1582;&#1583;&#1605;&#1577; &#1575;&#1604;&#1578;&#1606;&#1592;&#1610;&#1601; &#1582;&#1589;&#1610;&#1589;&#1575; &#1604;&#1603;&#1605; &#1604;&#1585;&#1575;&#1581;&#1578;&#1603;&#1605; &#1608;&#1585;&#1575;&#1581;&#1577; &#1571;&#1587;&#1585;&#1578;&#1603;&#1605; . &#1606;&#1602;&#1583;&#1605; &#1582;&#1583;&#1605;&#1575;&#1578; &#1575;&#1604;&#1578;&#1606;&#1592;&#1610;&#1601; &#1576;&#1571;&#1587;&#1593;&#1575;&#1585; &#1578;&#1606;&#1575;&#1601;&#1587;&#1610;&#1577; &#1581;&#1610;&#1579; &#1604;&#1575; &#1610;&#1605;&#1603;&#1606; &#1605;&#1602;&#1575;&#1585;&#1606;&#1578;&#1607;&#1575; &#1576;&#1571;&#1609; &#1582;&#1583;&#1605;&#1577; &#1578;&#1606;&#1592;&#1610;&#1601; &#1593;&#1604;&#1610; &#1605;&#1587;&#1578;&#1608;&#1610; &#1575;&#1604;&#1605;&#1605;&#1604;&#1603;&#1607; &#1575;&#1604;&#1593;&#1585;&#1576;&#1610;&#1577; &#1575;&#1604;&#1587;&#1593;&#1608;&#1583;&#1610;&#1607; &#1548; &#1603;&#1605;&#1575; &#1571;&#1606; &#1582;&#1583;&#1605;&#1575;&#1578; &#1575;&#1604;&#1606;&#1592;&#1575;&#1601;&#1577; &#1604;&#1583;&#1610;&#1606;&#1575; &#1601;&#1575;&#1574;&#1602;&#1577; &#1601;&#1610; &#1575;&#1604;&#1580;&#1608;&#1583;&#1577; &#1608;&#1607;&#1609; &#1605;&#1582;&#1589;&#1589;&#1577; &#1604;&#1603;&#1570;&#1601;&#1577; &#1575;&#1604;&#1601;&#1574;&#1575;&#1578; &#1587;&#1608;&#1570;&#1569; &#1588;&#1585;&#1603;&#1575;&#1578; &#1593;&#1575;&#1605;&#1607; &#1608;&#1582;&#1575;&#1589;&#1607; &#1575;&#1608; &#1605;&#1572;&#1587;&#1587;&#1575;&#1578; &#1575;&#1608; &#1605;&#1587;&#1575;&#1603;&#1606; &#1575;&#1608;&#1594;&#1610;&#1585;&#1607;&#1575; &#1578;&#1588;&#1605;&#1604; &#1575;&#1604;&#1582;&#1583;&#1605;&#1607; &#1578;&#1606;&#1592;&#1610;&#1601; &#1603;&#1604; &#1575;&#1606;&#1608;&#1575;&#1593; &#1575;&#1604;&#1605;&#1606;&#1588;&#1570;&#1578; . &#1608;&#1603;&#1605;&#1575; &#1578;&#1602;&#1583;&#1605;.[URL=https://www.k4clean.com/2018/12/cleaning-company-in-sharjah-2019-cleaning-services3.html]&#1588;&#1585;&#1603;&#1577; &#1578;&#1606;&#1592;&#1610;&#1601; &#1576;&#1575;&#1604;&#1588;&#1575;&#1585;&#1602;&#1577;[/URL] &#1582;&#1583;&#1605;&#1575;&#1578; &#1578;&#1606;&#1592;&#1610;&#1601; &#1605;&#1606; &#1582;&#1604;&#1575;&#1604; &#1601;&#1585;&#1610;&#1602; &#1593;&#1605;&#1604; &#1610;&#1588;&#1605;&#1604; &#1575;&#1604;&#1582;&#1576;&#1585;&#1575;&#1569; &#1575;&#1608;&#1575;&#1604;&#1605;&#1578;&#1582;&#1589;&#1589;&#1610;&#1606; &#1601;&#1609; &#1575;&#1604;&#1578;&#1606;&#1592;&#1610;&#1601; &#1576;&#1573;&#1587;&#1578;&#1582;&#1583;&#1575;&#1605; &#1575;&#1583;&#1608;&#1575;&#1578; &#1605;&#1578;&#1591;&#1608;&#1585;&#1577; &#1578;&#1587;&#1575;&#1607;&#1605; &#1601;&#1609; &#1578;&#1606;&#1592;&#1610;&#1601; &#1603;&#1570;&#1601;&#1577; &#1575;&#1604;&#1605;&#1585;&#1575;&#1601;&#1602; &#1601;&#1609; &#1608;&#1602;&#1578; &#1602;&#1610;&#1575;&#1587;&#1609; &#1608;&#1576;&#1603;&#1604; &#1603;&#1601;&#1575;&#1569;&#1607; .&#1578;&#1606;&#1601;&#1584; &#1575;&#1604;&#1582;&#1583;&#1605;&#1575;&#1578; &#1601;&#1609; &#1575;&#1604;&#1605;&#1608;&#1593;&#1583; &#1575;&#1604;&#1605;&#1578;&#1601;&#1602; &#1593;&#1604;&#1610;&#1607; &#1575;&#1610;&#1590;&#1575;&#1611; &#1608;&#1610;&#1578;&#1605; &#1578;&#1606;&#1601;&#1610;&#1584; &#1603;&#1570;&#1601;&#1577; &#1578;&#1593;&#1604;&#1610;&#1605;&#1575;&#1578; &#1575;&#1604;&#1587;&#1575;&#1583;&#1607; &#1575;&#1604;&#1593;&#1605;&#1604;&#1575;&#1569; .[URL=https://www.k4clean.com/2018/12/2018-2019.html]&#1588;&#1585;&#1603;&#1577; &#1578;&#1606;&#1592;&#1610;&#1601; &#1576;&#1583;&#1576;&#1610;[/URL]
7. 1. 2019, 08:44   odpovědět
zzyytt
http://www.nikesneakers.us.com
http://www.golden-goose.us.com
http://www.adidasnmds.us.com
http://www.cheapnbajerseyswholesales.us.com
http://www.nikeairforce1.us.com
http://www.nfljerseys.us.org
http://www.redbottom-shoes.us.com
http://www.valentinosshoes.us
http://www.hermes-birkin.us.com
http://www.caterpillarboots.us.com
http://www.yesyeezy.shop/supreme-x-nike-air-more-uptempo-varsity-redwhite-902290600-p-592.html
http://www.yeezy-boost.us.com
http://www.adidasultraboost.us.org
http://www.goldengoose-sneakers.us
http://www.louboutinshoes.uk
http://www.nike-hyperdunk.us.com
http://www.adidasgazelle.us.com
http://www.filas.us.com
http://www.outlettimberland.us.org
http://www.kobesneakers.com
http://www.yesyeezy.shop
http://www.reebokoutlet.us.org
http://www.toryburchs.us
http://www.adidasiniki.us
http://www.yeezy-shoes.ca
http://www.lebron16.us.com
http://www.nike-airmax2017.us.com
http://www.fila.us.org
http://www.monclerjacket.net
http://www.offwhitexjordan1.com
http://www.long-champ.us.com
http://www.yeezy500.us
http://www.michaeljordanshoes.us.com
http://www.jordan11retro.us.com
http://www.guccibelt.us.com
http://www.supremehoodie.us.com
http://www.yeezyboost.in.net
http://www.yeezysshoes.us.com
http://www.converseoutlet.us.com
http://www.off-whiteshoes.us.com
http://www.goyardbags.us
http://www.yeezyshoesuk.com
http://www.goyardhandbags.us.com
http://www.adidaszxflux.com
http://www.paulgeorgeshoes.us.com
http://www.michaelkors-outletonlines.us.com
http://www.bape-hoodie.us.com
http://www.yesyeezy.shop/balenciaga-17fw-triple-s-trainer-black-red-mens-w05m23972-p-613.html
http://www.adidaseqts.com
http://www.offwhitehoodie.us.com
http://www.yeezy-500.us.com
http://www.fitflops-saleclearance.us.com
http://www.nike-roshe.us.com
http://www.monclersoutlet.us.com
http://www.rolex-replica.us.com
http://www.kevindurant-shoes.us.com
http://www.yeezyboost350v2shoes.us.com
http://www.outletonline-michaelkors.us.org
http://www.curry4shoes.us.com
http://www.yeezy-shoes.us.org
http://www.michael-korsoutlets.us
http://www.yeezy-shoes.org.uk
http://www.hermes-handbags.us.com
http://www.ultraboost.us.com
http://www.nikeairmax2019.us.com
http://www.coachoutletssale.com
http://www.adidassuperstar.us.com
http://www.hermes-belt.us.com
http://www.mlbjerseys.in.net
http://www.kyrieirving-shoes.us.com
http://www.michael--korsoutlet.us.org
http://www.michaelkors-outletfactory.us.org
http://www.kobe-shoes.us.com
http://www.ferragamobelt.us.org
http://www.hermesbelts.co.uk
http://www.nikecortez.us.com
http://www.coachoutletstorefactory.com
http://www.polosralphlaurenuk.com
http://www.goyard.us.com
http://www.kobebasketballshoes.net
http://www.yesyeezy.shop/adidas-pharrell-williams-c-82_88.html
http://www.ferragamobelt.us
http://www.monclerjackets.us
http://www.goyardhandbags.org
http://www.airmax90.us.org
http://www.handbagsmichaelkors.com
http://www.yesyeezy.shop/adidas-yeezy-700-boost-wave-runner-b75571-p-428.html
http://www.lebron16.us
http://www.outletlacoste.us.com
http://www.lebron16.net
http://www.nikereact.org
http://www.jordan-retro.us.com
http://www.offwhite.us.com
http://www.outletmichael-kors.us.com
http://www.adidasstansmith.us.com
http://www.adidasnmduk.com
http://www.goldengooseoutlet.us
http://www.yslhandbags.net
http://www.curry4.us.com
http://www.lebronjames-shoes.us.com
http://www.adidasyeezys.us
http://www.yesyeezy.shop/air-jordan-1-og-game-royal-blue-mens-555088403-p-682.html
http://www.curry5.us.com
http://www.lacostepolosshirts.com
http://www.yeezysshoes.org
http://www.offwhiteclothing.us.com
http://www.balenciagashoes.us.com
http://www.kd11.us.com
http://www.katespadehandbags-outlet.us.com
http://www.goldengoose-outlet.us.com
http://www.michael-kors-handbags.com.co
http://www.russellwestbrookshoes.us.com
http://www.yesyeezy.shop/adidas-yeezy-boost-350-v2-cream-white-cp9366-p-423.html
http://www.nikepolo.us
http://www.yeezy-boost350.us.com
http://www.adidas-tubular.us.com
http://www.lacostepolo.us.com
http://www.lacosteonlineshop.us.com
http://www.coachoutletsfactory.com
http://www.nikefoamposite.us.com
http://www.nikehuaracheshoes.us.com
http://www.yesyeezy.shop/adidas-yeezy-desert-rat-500-blush-db2908-p-425.html
http://www.yeezy-boosts.us.com
http://www.vans-outlet.us.com
http://www.linksoflondon.us.com
http://www.jordanshoes.org.uk
http://www.yeezyboost.com.co
http://www.nike-huarache.com
http://www.adidasyeezy.co.uk
http://www.lebron15.net
http://www.filashoes.org
http://www.michael-kors-handbags.org.uk
http://www.yeezy700.us.com
http://www.yeezyboost-350.uk
http://www.birkinbag.us.com
http://www.jimmychoo-shoes.us.com
http://www.canada-goose.in.net
http://www.hogan-outlet.us.com
http://www.hermesbelts.com
http://www.jordan12.us.com
http://www.supremeclothing.us
http://www.fila-shoes.us.com
http://www.bapehoodie.us
http://www.nikereact.us.com
http://www.yesyeezy.shop/offwhite-air-jordan-1-retro-chicago-the-ten-aa3834101-p-837.html
http://www.nhljerseysshop.us.com
http://www.jordansforcheap.us.com
http://www.adidas-crazyexplosive.us.com
http://www.yeezyboost350v2.org.uk
http://www.balenciaga.us.com
http://www.pandorabracelet.in.net
http://www.long-champhandbags.org.uk
http://www.yesyeezy.shop/nike-air-max-197-sean-wotherspoon-aj4219400-p-66.html
http://www.adidasnmds.com
http://www.jordan6.us.com
http://www.goldengoose-sneakers.com
http://www.yeezyboost-350v2.us.com
http://www.goldengoosesneakers.us
http://www.chromehearts.name
http://www.curry5.us
http://www.adidasyeezys.us.com
http://www.jordan4.us.com
http://www.airmax270.us.com
http://www.coachsonline.us.com
http://www.retro-jordans.us.com
http://www.yesyeezy.shop/adidas-ultra-boost-c-82_89.html
http://www.adidas-pureboost.us.com
http://www.kyrie4.org
http://www.vapormaxshoes.us
http://www.adidasshoesonline.com
http://www.nikebasketballshoes.us.com
http://www.kyrie3.us.com
http://www.yesyeezy.shop/balenciaga-17fw-triple-s-black-pink-women-sneaker-483523w06e38080-p-618.html
http://www.nikeair-max.us.com
http://www.cheap-airjordans.us.com
http://www.shoesjordan.us.com
http://www.mbtshoesonline.com
http://www.nikeairmax2018.us.com
http://www.kd-10.us
http://www.adidasstansmith.uk
http://www.hermesonlineshop.com
http://www.jordansshoes.us.org
http://www.calvinkleinoutlet.us.com
http://www.goyard-handbags.us.com
http://www.yesyeezy.shop/offwhite-x-nike-air-presto-black-aa3830002-p-291.html
http://www.adidasoutletonline.com
http://www.kd11.us
http://www.coachoutlets.name
http://www.nikejordans.us.com
http://www.goldengoose.us.com
http://www.yesyeezy.shop/adidas-yeezy-boost-350-v2-beluga-solar-red-bb1826-p-422.html
http://www.asics-shoes.us.org
http://www.air-max.us.com
http://www.jordan13.us.com
http://www.yeezysuk.com
http://www.chromeheartsstore.us
http://www.hermeshandbags.us.org
http://www.jordanssneakers.us.com
http://www.fakerolex.us.com
http://www.airjordanretro.uk
http://www.nike-shox.us.com
http://www.chromehearts.com.co
http://www.hardenshoes.us.com
http://www.nikeflyknit.us.com
http://www.balenciagashoes.us.org
20. 12. 2018, 05:45   odpovědět
wwwe
http://www.adidasiniki.us
http://www.katespadehandbags-outlet.us.com
http://www.goldengooseoutlet.us
http://www.guccibelt.us.com
http://www.vapormaxshoes.us
http://www.lacosteonlineshop.us.com
http://www.yeezyboost-350v2.us.com
http://www.fila-shoes.us.com
http://www.coachoutletssale.com
http://www.cheap-airjordans.us.com
http://www.michaelkors-outletfactory.us.org
http://www.long-champhandbags.org.uk
http://www.monclersoutlet.us.com
http://www.caterpillarboots.us.com
http://www.kobebasketballshoes.net
http://www.yeezyboost350v2.org.uk
http://www.michaelkorsoutletonlineus.com
http://www.kobe-shoes.us.com
http://www.coachsonline.us.com
http://www.goyardhandbags.us.com
http://www.bape-hoodie.us.com
http://www.lebron16.net
http://www.vans-outlet.us.com
http://www.kd11.us
http://www.yeezyboost.com.co
http://www.kd-10.us
http://www.yesyeezy.shop/adidas-yeezy-boost-350-v2-beluga-solar-red-bb1826-p-422.html
http://www.adidasstansmith.us.com
http://www.hermeshandbags.us.org
http://www.linksoflondon.us.com
http://www.russellwestbrookshoes.us.com
http://www.hermesbelts.co.uk
http://www.jordan4.us.com
http://www.nikeair-max.us.com
http://www.curry5.us.com
http://www.converseoutlet.us.com
http://www.monclerjacket.net
http://www.outletlacoste.us.com
http://www.coachoutletstorefactory.com
http://www.cheapnbajerseyswholesales.us.com
http://www.kobeshoes.uk
http://www.nike-airmax2017.us.com
http://www.goyardbags.us
http://www.supremeclothing.us
http://www.jordanshoes.org.uk
http://www.yeezy-boosts.us.com
http://www.lacostepolo.us.com
http://www.pandorabracelet.in.net
http://www.nike-shox.us.com
http://www.longchamphandbagsoutlets.com
http://www.calvinkleinoutlet.us.com
http://www.jordan11retro.us.com
http://www.goldengoose-sneakers.com
http://www.adidasyeezys.us
http://www.off-whiteshoes.us.com
http://www.lacostepolosshirts.com
http://www.fitflops-saleclearance.us.com
http://www.yeezyboost.in.net
http://www.airmax90.us.org
http://www.outlettimberland.us.org
http://www.kevindurant-shoes.us.com
http://www.adidas-crazyexplosive.us.com
http://www.jordansforcheap.us.com
http://www.hermes-handbags.us.com
http://www.yslhandbags.net
http://www.rolex-replica.us.com
http://www.adidas-tubular.us.com
http://www.yeezy-boost.us.com
http://www.yesyeezy.shop/offwhite-x-nike-air-presto-black-aa3830002-p-291.html
http://www.kyrie3.us.com
http://www.kyrie4.org
http://www.yesyeezy.shop/adidas-yeezy-desert-rat-500-blush-db2908-p-425.html
http://www.yeezy-shoes.org
http://www.kd11.us.com
http://www.canada--goose.co.uk
http://www.nfljerseys.us.org
http://www.asics-shoes.us.org
http://www.curry5.us
http://www.jordan6.us.com
http://www.yesyeezy.shop/balenciaga-17fw-triple-s-black-pink-women-sneaker-483523w06e38080-p-618.html
http://www.yesyeezy.shop
http://www.yeezy-500.us.com
http://www.jordan-retro.us.com
http://www.michael-kors-handbags.org.uk
http://www.yeezyshoesuk.com
http://www.yeezy-shoes.ca
http://www.yeezy-shoes.org.uk
http://www.chromehearts.com.co
http://www.kyrieirving-shoes.us.com
http://www.yeezy-shoes.us.org
http://www.nike-hyperdunk.us.com
http://www.supremehoodie.us.com
http://www.fila.us.org
http://www.adidasstansmith.uk
http://www.yesyeezy.shop/air-jordan-1-og-game-royal-blue-mens-555088403-p-682.html
http://www.yesyeezy.shop/adidas-ultra-boost-c-82_89.html
http://www.chromeheartsstore.us
http://www.outletmichael-kors.us.com
http://www.airjordanretro.uk
http://www.adidasnmds.com
http://www.nikejordans.us.com
http://www.hermes-belt.us.com
http://www.adidas-pureboost.us.com
http://www.hermesbelts.com
http://www.yesyeezy.shop/supreme-x-nike-air-more-uptempo-varsity-redwhite-902290600-p-592.html
http://www.monclerjackets.us
http://www.filas.us.com
http://www.mlbjerseys.in.net
http://www.toryburchs.us
http://www.handbagsmichaelkors.com
http://www.adidasultraboost.us.org
http://www.yesyeezy.shop/nike-air-max-197-sean-wotherspoon-aj4219400-p-66.html
http://www.goyardhandbags.org
http://www.goyard.us.com
http://www.goyard-handbags.us.com
http://www.jimmychoo-shoes.us.com
http://www.yesyeezy.shop/adidas-yeezy-boost-350-v2-cream-white-cp9366-p-423.html
http://www.lebron16.us
http://www.jordan13.us.com
http://www.valentinos.us.com
http://www.long-champ.us.com
http://www.coachoutlets.name
http://www.paulgeorgeshoes.us.com
http://www.mbtshoesonline.com
http://www.airmax270.us.com
http://www.louboutinshoes.uk
http://www.goldengoose-sneakers.us
http://www.fakerolex.us.com
http://www.yeezy500.us
http://www.jordanssneakers.us.com
http://www.nikeflyknit.us.com
http://www.nikehuaracheshoes.us.com
http://www.adidasshoesonline.com
http://www.longchamp-bags.us.org
http://www.nikeairmax2018.us.com
http://www.balenciaga.us.com
http://www.michaelkors-outletonlines.us.com
http://www.michael-korsoutlets.us
http://www.reebokoutlet.us.org
http://www.yeezysuk.com
http://www.yesyeezy.shop/adidas-pharrell-williams-c-82_88.html
http://www.hermes-birkin.us.com
http://www.nikepolo.us
http://www.nikereact.us.com
http://www.air-max.us.com
http://www.hoganoutletonline.us.com
http://www.golden-goose.us.com
http://www.yeezyboost350v2shoes.us.com
http://www.nike-roshe.us.com
http://www.yeezy700.us.com
http://www.yeezysshoes.us.com
http://www.curry4.us.com
http://www.michaelkors-outletstore.com
http://www.longchamphandbagsonlines.com
http://www.yesyeezy.shop/adidas-yeezy-700-boost-wave-runner-b75571-p-428.html
http://www.offwhitexjordan1.com
http://www.michael-kors-handbags.com.co
http://www.hardenshoes.us.com
http://www.offwhiteclothing.us.com
http://www.lebron15.net
http://www.nikereact.org
http://www.nikefoamposite.us.com
http://www.adidaseqts.com
http://www.michael--korsoutlet.us.org
http://www.yesyeezy.shop/offwhite-air-jordan-1-retro-chicago-the-ten-aa3834101-p-837.html
http://www.nikesneakers.us.com
http://www.adidaszxflux.com
http://www.adidasnmduk.com
http://www.ferragamobelt.us
http://www.adidasgazelle.us.com
http://www.coachoutletsfactory.com
http://www.birkinbag.us.com
http://www.bapehoodie.us
http://www.nikebasketballshoes.us.com
http://www.adidasyeezy.co.uk
http://www.offwhitehoodie.us.com
http://www.lebron16.us.com
http://www.adidas-nmds.us.com
http://www.lebronjames-shoes.us.com
http://www.nhljerseysshop.us.com
http://www.yeezy-boost350.us.com
http://www.jordan12.us.com
http://www.polosralphlaurenuk.com
http://www.shoesjordan.us.com
http://www.retro-jordans.us.com
http://www.nikeairforce1.us.com
http://www.redbottom-shoes.us.com
http://www.filashoes.org
http://www.balenciagashoes.us.org
http://www.adidassuperstar.us.com
http://www.curry4shoes.us.com
http://www.yesyeezy.shop/balenciaga-17fw-triple-s-trainer-black-red-mens-w05m23972-p-613.html
http://www.yeezyboost-350.uk
http://www.chromehearts.name
http://www.jordansshoes.us.org
http://www.hermesonlineshop.com
http://www.ferragamobelt.us.org
http://www.nike-huarache.com
http://www.michaeljordanshoes.us.com
http://www.nikecortez.us.com
http://www.ultraboost.us.com
http://www.balenciagashoes.us.com
http://www.nikeairmax2019.us.com
http://www.goldengoose.us.com
http://www.goldengoose-outlet.us.com
http://www.goldengoosesneakers.us
http://www.kobesneakers.com
http://www.offwhite.us.com
http://www.adidasoutletonline.com
http://www.adidasyeezys.us.com
http://www.outletonline-michaelkors.us.org
wwwe
https://goo.gl/W5W8F9 Obat bronkitis anak
https://goo.gl/2AsGLu Obat Kanker Payudara
https://goo.gl/ssFQGs Cara meningkatkan nafsu makan
https://goo.gl/KSnnFb Obat herbal diabetes
https://goo.gl/ngiymL Obat herbal kusta
https://goo.gl/ZsjaLf Obat benjolan di leher
https://goo.gl/arrkfe Obat Herbal Kanker Otak
https://goo.gl/VBFyi2 Obat TBC
https://goo.gl/ooXyhS Obat radang amandel
https://goo.gl/94gZFX Obat asam urat
https://goo.gl/Ld4VKF Obat Sariawan
https://goo.gl/8v2oKL Obat mata bengkak
https://goo.gl/pnP3nA Obat kanker lambung
https://goo.gl/96UaW3 Obat kanker paru paru
https://goo.gl/bjzQzS Obat usus buntu
https://goo.gl/PUDELN Obat asam lambung
19. června 2019
Svátek má Leoš.
Co se děje tento týden
Nevíme o žádných akcích.


Nejbližší srazy na chatu
Žádné srazy nejsou vyhlášené.


Anketa
V tuto chvíli žádná anketa neprobíhá.


Krátké zprávy
31. srpna 2006

Na www.helpnet.cz (informační portál pro osoby se specifickými potřebami) byla zveřejněna informace, že společnost ETARGET spustila dobročinný program s názvem Zviditelňujeme správné věci. Jeho cílem je podporovat neziskové, společensky prospěšné
aktivity formou jejich zviditelnění na internetu prostřednictvím cíleného
 reklamního systému ETARGET. Hodnota této podpory je 12 000 korun ročně, resp. 1000 korun měsíčně. Další informace najdete pod tímto odkazem.

1. prosince 2005
Na přelom února a března (datum bude ještě upřesněto) se připravuje 5. celokrajská konference neziskových organizací působících v kraji Vysočina. Server neziskovka.cz vám bude průběžně přinášet informace
Rada města Třebíče schválila grantový systém města na rok 2006. Celkem bude mezi neziskové organizace a další subjekty rozděleno přes 4 mil. Kč
TOPlist © Třebíčská unie mládeže Vyrobil a spravuje Tajfun Digital